titulo  intrumentos gênero   preço, USD
Swingin' Jingle Bells - for Brass Ensemble
James Lord Pierpont
Eufónio, Trompa francesa, Trombone, Trombeta, Tuba — arr. Harper P. G. Jazz / Swing
olhe dentro
14.99
Swingin' Jingle Bells - for Clarinet Choir
James Lord Pierpont
Clarinete, Clarinete baixo, Clarineta Alto, Contrabass clarinet, Contralto Clarinet — arr. Harper P. G. Jazz / Swing
olhe dentro
14.99
Swingin' Jingle Bells - for Concert Band
James Lord Pierpont
Flauta, Clarinete, Eufónio, Trompa francesa, Trombone, Trombeta, Tuba, Sinos tubulares, Glockenspiel, Marimba, Triângulo, Timbales, Címbalos, Pandeireta, Clarinete baixo, Saxophone alto, Saxofone Tenor, Saxofone Barítono, Guizos — arr. Harper P. G. Jazz / Swing
olhe dentro
44.95
Swingin' Jingle Bells - for Percussion Ensemble
James Lord Pierpont
Sinos tubulares, Glockenspiel, Marimba, Triângulo, Timbales, Vibrafone, Xilofone, Címbalos, Pandeireta, Bombo, Guizos — arr. Harper P. G. Clássico
olhe dentro
19.95
Swingin' Jingle Bells - for Saxophone Ensemble
James Lord Pierpont
Saxophone alto, Saxofone Tenor, Saxofone Barítono, Saxofone soprano — arr. Harper P. G. Jazz / Swing
olhe dentro
13.99
Swingin' O Come All Ye Faithful - for Brass Ensemble
folklore
Barítono, Eufónio, Trompa francesa, Trombone, Trombeta, Tuba — arr. Harper P. G. Jazz / Swing
olhe dentro
13.95
Swingin' O Come All Ye Faithful - for Clarinet Choir
folklore
Clarinete, Clarinete baixo, Clarineta Alto, Contrabass clarinet, Contralto Clarinet — arr. Harper P. G. Jazz / Swing
olhe dentro
13.95
Swingin' Silent Night - for Brass Ensemble
Franz Xaver Gruber
Eufónio, Trompa francesa, Trombone, Trombeta, Tuba — arr. Harper P. G. Jazz / Swing
olhe dentro
14.99
Swingin' Silent Night - for Clarinet Choir
Franz Xaver Gruber
Clarinete, Clarinete baixo, Clarineta Alto, Contrabass clarinet, Contralto Clarinet — arr. Harper P. G. Jazz / Swing
olhe dentro
14.50
Swingin' Silent Night - for Percussion Ensemble
Franz Xaver Gruber
Sinos tubulares, Glockenspiel, Marimba, Triângulo, Timbales, Vibrafone, Xilofone, Címbalos, Pandeireta, Bombo, Guizos — arr. Harper P. G. Jazz / Swing
olhe dentro
19.95
0:00
00:00